You are currently viewing עופר לוין GTI: "אמנים ארצישראלים הגיעו לספוג את טכניקת האמנות בוינה"

עופר לוין GTI: "אמנים ארצישראלים הגיעו לספוג את טכניקת האמנות בוינה"

באתר "ביזפורטל" פורסמה כתבה על אודות ביקורים של אמנים ארצישראלים בוינה לצרכי השתלמות או הצגת יצירותיהם. עופר לוין GTI מצוטט בכתבה: "וינה בשלושת העשורים הראשונים של המאה העשרים, קלטה לתוכה אמנים יהודים רבים, דוגמת לודוויג בלום, אנה טיכו או לאופולד קרקואר, שנולדו באימפריה האוסטרו-הונגרית".

"עבור אמנים אלה היה זה אך טבעי ללמוד אמנות בעיר הגדולה. אך לא פחות חשובה מתופעה זו היה מנהגם של אמנים ארצישראלים באותן שנים, לבקר בוינה כדי לספוג את טכניקות האמנות מפי מיטב האמנים דאז ולהפיצן דרך אמנותם והוראת דורות של תלמידים בארץ ישראל. מבחינה זו, אוסטריה שימשה תחנה חשובה לאמני ארץ ישראל", הוסיף לוין.

Rate this post

כתיבת תגובה