You are currently viewing עופר לוין מספר: כך נולד הרעיון לספר על יהושע נוישטיין

עופר לוין מספר: כך נולד הרעיון לספר על יהושע נוישטיין

האסטרטג הפיננסי, עופר לוין GTI, תיאר לאחרונה את תהליך הולדת הספר החדש על יהושע נוישטיין, "נוישטיין: קו, סביבה, מושג", אשר ראה אור בהוצאת לוין. וכך צוטט עופר לוין במיינט ירושלים: "המפגש הראשון שלי עם יצירות האמנות של נוישטיין ארע כשביקרתי באחת מן התערוכות המאוחרות שלו במוזיאון הרצליה לאמנות בשנת 2000. באולם המרכזי והגדול של המוזיאון הוצג מיצב 'עיר האפר': שלום בית, בני ברק. על רצפת האולם נמצאה כמות אפר עצומה שיצרה את מפת העיר בני ברק. שני מסכים הקרינו שני סרטי וידיאו: באחד, אישה חרדית מגהצת מכתב. בשני, האמן ניצב בלב שדה חמניות וקורא בעברית, אנגלית וערבית מתוך שטר של 100 ש"ח טקסט של יצחק בן צבי בנושא עליית התפוצות היהודיות ארצה".

"מיצב האפר הזה הותיר בי רושם רב. שנים לאחר מכן, כשגדעון עפרת פנה אליי עם הרעיון לספר על נוישטיין התחוורו לי המימדים האמיתיים של היקף עבודותיו, חדשנותן והשיח המתמיד שהוא ניהל עם חוקי האמנות. לא היה לי ספק שחשוב לחשוף, בעיקר למען הדורות הבאים, את השפה האמנותית המיוחדת של נוישטיין", הוסיף לוין.

Rate this post

כתיבת תגובה