You are currently viewing עופר לוין: "מכלול האפשרויות להשקעה באמנות הוא מגוון" | Ofer Levin Investments

עופר לוין: "מכלול האפשרויות להשקעה באמנות הוא מגוון" | Ofer Levin Investments

אספן האמנות, עופר לוין, הסביר ב"גלובס" על אופיו של שוק האמנות הישראלית: "צריך תמיד לזכור ששוק האמנות הישראלית תלוי באירועים מקומיים ובינלאומיים כאחד. כאשר בועת הדוט קום התפוצצה בשנת 2000 ניתן היה לחוש בהשפעותיה גם בזיקה למעשי האלימות שפרצו בעקבות כישלון פסגת קמפ דייויד. השקעות מצטמצמות בכל שוק שבו פורצים אירועים אלימים. הדבר נכון שבעתיים במקרה של שוק האמנות הישראלי".

עוד אמר לוין: "כיום מכלול האפשרויות להשקעה באמנות הוא נרחב למדי ויש מקום לכל סוגי המשקיעים. עם זאת, חלים כאן אותם כללים אשר חלים על השקעה בכל נכס אחר. יש לערוך מחקר מעמיק של יצירת האמנות, האותנטיות שלה וטווח המחירים של עבודות דומות, ולאחר שמתקבלת החלטה, יש להתאזר בסבלנות".

Rate this post

כתיבת תגובה