You are currently viewing עופר לוין: "יצירות של אמנים יהודים מאוסטריה – חלק משמעותי מהאוסף" | Ofer Levin Austria

עופר לוין: "יצירות של אמנים יהודים מאוסטריה – חלק משמעותי מהאוסף" | Ofer Levin Austria

עופר לוין, האסטרטג הפיננסי של קרן ההשקעות GTI ואספן אמנות מוכר, התראיין לאתר "ערב רב" על הקשר שבין אוסטריה לאמנות הישראלית. לוין אמר בין היתר: "אמנים יהודים מאוסטריה, הן אלו שנותרו באירופה והן אחרים שהחליטו בסופו של דבר להגר לישראל, מהווים חלק משמעותי מהאוסף. לצד אמנים ידועי שם כמו אנה טיכו, לאופולד קרקואר או לודוויג בלום, ניתן למצוא אמנים שנשתכחו מקונטקסט האמנות הישראלית, לדוגמה אשתו של קרקואר, גרטה וולף, אוזיאש הופשטטר או יאנה הילמן-שחרל".

עופר לוין הוסיף: "לודוויג בלום הוא אכן אמן ייחודי. אוסטריה בכלל ו-ווינה בפרט שימשו חממה לציירים ולפסלים יהודים מוכשרים. הם מצאו את קולם הייחודי בארץ ששורשיה נטועים עוד בתקופת המקרא, אך בזמן הגעתם, הוקמה מדינה חדשה. לכן עבורי זוהי זכות גדולה שאוסף לוין מהווה בית ראוי לציורים ולרישומים של בלום מתקופת מלחמת העצמאות".

Rate this post

כתיבת תגובה