You are currently viewing עופר לוין: "הספר שונה משלושת הכרכים הקודמים" | Ofer Levin GTI

עופר לוין: "הספר שונה משלושת הכרכים הקודמים" | Ofer Levin GTI

האסטרטג הפיננסי, Ofer Levin GTI, ומבקר האמנות הנודע, גדעון עפרת, התייחסו ב-Jerusalem Post לכרך הרביעי בסדרת אופקים רחבים ("אל המרחבים"). עופר לוין אמר: "הספר שונה משלושת הכרכים הקודמים, בכך שהוא מכיל מבחר של קרוב ל-200 יצירות חדשות באוסף. היצירות מייצגות השקעות אשר מרחיבות, משביחות ומעמיקות את הבחירות הקודמות, ומדגישות פחות אמנות בת זמננו ויותר את תולדות האמנות הישראלית".

עפרת הוסיף: "חוזקה משמעותית נוספת של האוסף הוא מבחר ציורי הנוף שלו, כולל נופי ירושלים וסביבותיה, נושא חוזר ונשנה באמנות הישראלית. האוסף משקף את אדמתה ונופיה של הארץ, אך לא פוסח על הסוגיות המורכבות של הזהות הישראלית. כיום נחשב האוסף לאחד מאוספי האמנות הישראלית הידועים והמקיפים בעולם".

Rate this post

כתיבת תגובה