You are currently viewing "אם מסננים את רעשי הרקע, ריב היה ועודנו קול חשוב וייחודי" | עופר לוין GTI ב-Rotter

"אם מסננים את רעשי הרקע, ריב היה ועודנו קול חשוב וייחודי" | עופר לוין GTI ב-Rotter

"אין ספק שדוד ריב הוא צייר מעורב בהווייה הפוליטית-חברתית בישראל. נכון שחלק גדול של ציוריו מוקדש לעיבוד ציורי פוסט-צילומי, פיגורטיבי ולעיתים בוטה של תיעוד ההתנגדות הפלסטינאית בשטחים והעמדתה כנגד הווי החיים בתל אביב", כך אמר עופר לוין GTI ל-Rotter בכתבה העוסקת באמן השנוי במחלוקת. "באוסף לוין, לדוגמה, קיים בנוסף ל'פינגווינים' ו-'CAMEL/TIME' מקבץ ביקורתי של 16 ציורים הקרוי 'הפצצה על קיבוץ' שבו ריב מעורר את הצופה להרהור על המציאות הישראלית ועל תעמולה".

"לצד כל אלה, ריב היה מעורב גם בפרויקטים בעלי אופי שונה לגמרי, כמו בעבודה המוזמנת עם מוטיב וודקה ״אבסולוט״ שיצר בתחילת שנות התשעים עבור חברת ״הכרם״, יבואנית המותג האלכוהולי המפורסם, יחד עם אמנים נחשבים אחרים כפנחס כהן-גן, דרורה דומיני, יאיר גרבוז, לאה ניקל יהושע גריפית, רפי לביא, אסד עזי, מנשה קדישמן, מאיר פיצ'חזדה, אורי ליפשיץ ואבנר כץ. אם מצליחים לסנן את רעשי הרקע מסביב, מגלים שריב היה ועודנו קול חשוב וייחודי במבנה העשיר המרכיב את האמנות המקומית", סיכם לוין.

Rate this post

כתיבת תגובה